Il nostro team


Gestione della clinica

 • MUDr. David Rumpík, Ph.D.

  MUDr. David Rumpík, Ph.D.

  Direttore della Clinica,
  IVF specialista FIV

 • MUDr. David Rumpík, Ph.D.

  MUDr. Taťána Rumpíková, Ph.D.

  specialista FIV

Specialista FIV

 • MUDr. David Rumpík, Ph.D.

  MUDr. David Rumpík, Ph.D.

  Direttore della Clinica,
  IVF specialista FIV

 • MUDr. David Rumpík, Ph.D.

  MUDr. Taťána Rumpíková, Ph.D.

  specialista FIV

 • MUDr. Stanislav Los Chovanec

  MUDr. Stanislav Los Chovanec

  capo dell'Unità,
  specialista FIV

 • MUDr. Ondřej Křenek

  MUDr. Ondřej Křenek

  specialista FIV

 • MUDr. Jarmila Štochlová

  MUDr. Jarmila Štochlová

  specialista FIV

 • MUDr. Edita Slováková

  MUDr. Edita Slováková

  specialista FIV

 • MUDr. Soňa Krupková

  MUDr. Soňa Krupková

  specialista FIV

 • MUDr. Eva Karabcová

  MUDr. Eva Karabcová

  specialista FIV

 • MUDr. Martina Linhartová

  MUDr. Martina Linhartová

  specialista FIV

Ginecologia

 • MUDr. Zuzana Málková

  MUDr. Zuzana Málková

  Ginecologo

 • Prim. MUDr. Ivo Gerych

  Prim. MUDr. Ivo Gerych

  Ginecologo

 • as. MUDr. Pavla Brychtová, PhD.

  as. MUDr. Pavla Brychtová, PhD.

  Ginecologo

 • as. MUDr. Jan Červák

  as. MUDr. Jan Červák

  Ginecologo

Anestesia

 • Prim. MUDr. Roman Kučera

  Prim. MUDr. Roman Kučera

  Anestesista

Laboratorio FIV

 • RNDr. Kateřina Tvrdoňová

  RNDr. Kateřina Tvrdoňová

  Capo di embriologia

 • Mgr. Ivana Piknerová

  Mgr. Ivana Piknerová

  Vice capo di embriologia

 • Mgr. Lucia Zacharová, Ph.D.

  Mgr. Lucia Zacharová, Ph.D.

  Embriologo

 • Mgr. Věra Juračková

  Mgr. Věra Juračková

  Embriologo

 • Mgr. Ivana Družbíková

  Embriologo

 • Mgr. Petra Knotková

  Mgr. Petra Knotková

  Tecnico di Andrologia

 • Mgr. Pavla Popelková

  Mgr. Pavla Popelková

  Tecnico di Andrologia

 • Ludmila Poláková

  Ludmila Poláková

  Tecnico di embriologia

Coordinatori FIV

 • Ivona Joklíková

  Ivona Joklíková

  Le français, English

 • Petra Kučerová

  Petra Kučerová

  English

 • Mgr. Angela Nemesh

  Mgr. Angela Nemesh

  Русский

 • Ing. Anna Raková

  English

 • Mgr. Jana Točeva

  Mgr. Jana Točeva

  Italiano

 • Adina Vochin

  Română

Infermiere

 • Mgr. Jitka Kročilová

  Mgr. Jitka Kročilová

  Capo infermiera

 • Bc. Jana Sedlářová

  Bc. Jana Sedlářová

  Vice Capo Infermiera

 • Jitka Jurkovičová

  Jitka Jurkovičová

  Infermiera

 • Dita Olšinová

  Dita Olšinová

  Infermiera

 • Petra Polášková, DiS.

  Petra Polášková, DiS.

  Infermiera

 • Ing. Jana Hrubčová

  Ing. Jana Hrubčová

  Infermiera

 • Petra Horáčková, DiS.

  Petra Horáčková, DiS.

  Infermiera

 • Bc. Barbora Onderková

  Bc. Barbora Onderková

  Infermiera

 • Bc. Aneta Novotná

  Infermiera

 • Simona Burtonová

  Simona Burtonová

  Infermiera

 • Mgr. Tereza Šustková

  Mgr. Tereza Šustková

  Infermiera

 • Martina Cichrová

  Martina Cichrová

  Infermiera

 • Bc. Dalimila Nečasová

  Bc. Dalimila Nečasová

  Infermiera

 • Bc. Tereza Blinkalová

  Bc. Tereza Blinkalová

  Infermiera

 • Barbora Pechancová

  Infermiera

 • Zuzana Žouželková, DiS.

  Zuzana Žouželková, DiS.

  Infermiera

Ufficio finanziario

 • Veronika Vaďurová

  Veronika Vaďurová

  Capo dell'ufficio finanziario

 • Renata Holíková

  Renata Holíková

  Contabile

 • Ludmila Prešnajderová

  Ludmila Prešnajderová

  Ragioniere del personale, Contabile

 • Lenka Brázdilová

  Lenka Brázdilová

  Manager ZP

Marketing

 • Mgr. Eva Tomečková

  Mgr. Eva Tomečková

  Responsabile PR